TH EN
   
  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  10.10.2016
  Share :

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล ร่วมถึงการประกันชีวิตแก่เยาวชนทั่วประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ทั้งนี้ทางฟาร์มเฮ้าส์ได้นำผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิชหมูหยอง เดลี่แซนด์วิชทูน่า เดลี่แซนด์วิชไก่หยองน้ำพริกเผา และเดลี่แซนด์วิชไส้ปูอัดแจกให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย