TH EN
   
  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม
  21.12.2016
  Share :

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว 2559 ณ จังหวัดนครพนม

  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครพนม

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนจากศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสกลนครผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ด้วย