TH EN
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560
24.4.2017
Share :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ จัดการประชุมพบผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ภายในงานมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดจัดแสดงและแจกแก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวนกว่า 2,500 ชิ้น