TH EN
 
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 5)
28.11.2017
Share :

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 5) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 705 คน จากมหาวิทยาลัย 66 แห่งทั่วประเทศ โดยทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร รวมทั้งได้รับทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

 

          ครั้งนี้ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จำนวน 800 ชิ้น ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม