TH EN
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.11.2018
Share :

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และองค์กรพันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับการตอบรับและความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งนี้ ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก