TH EN
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7.5.2019
Share :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ จัดการประชุมพบผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง