• CSR Farmhouse Cooking on tour No.1/2015

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.30 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  ฟาร์มเฮ้าส์คุ้กกิ้งคลับ ครั้งที่ 1/2015

  บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เปิดโอกาสใ
  งานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล 2558

  ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
  ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  วันที่ 8-9 มกราคม 2558 ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • สหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 16

  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  ประกวดสูตรแซนด์วิช ครั้งที่ 11

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมออกบูธกิจกรรม “คนข่าวเนชั่น ชวนปั่น @สุวรรณภูมิ”

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมออกบูธกิจกรรม “คนข่าวเนชั่น ชวนปั่น @สุวรรณภูมิ” วันที่ 8 มิถุนายน 2557
  ลุ้นรับ New iPad กับฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรล

  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555
 • ฟาร์มเฮ้าส์ คุกกิ้งคลับ ครั้งที่ 4

  จัดให้สมาชิกจากโรงเรียนราชินีบนพบปะผู้บริหาร เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ให้ความรู้เกี่ยวกับ
  มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

  บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
  สคบ. อะวอร์ด ประจำปี 2555

  บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน สคบ.อะวอร์ด 2555
  ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

  บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ภายใต้แบรนด์ ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจ
 • งานแถลงข่าว Saha Group Fair ครั้งที่16

  บริษัทฯ ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในงาน
  ฟาร์มเฮ้าส์เปิดเวทีปั้นเชฟเยาวชน ในการประกวดสูตรแซนด์วิชฯ ครั้งที่ 13

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมมหกรรม อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมมหกรรม อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรม

  ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรม
 • ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.57 ณ อาคารมห
  CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 4

  บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ภายใต้แบรนด์ ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooki
  งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14

  ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14
  CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1/2014

  CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
 • กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน

  บริษัท ฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34

  บริษัทฯ พบผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555
  งานแถลงข่าว Saha Group Fair ครั้งที่ 18

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ทางบริษัทฯ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Saha Group Fair
  MAT AWARD ครั้งที่ 5

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่Bronze ในงานMAT AWARD ครั้งที่5
 • สนับสนุนเงินบริจาค

  เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ทางบริษัทฯ ได้ทำบุญบริจาคเงินรวมจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ 3 องค์กร
  “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear Touch”

  เนื่องจาก สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้จัดงาน “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See Hear
  งานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล 2557

  บริษัทฯ ได้ออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมเล่นเกมส์กับเด็กๆ และแจกของรางวัล เป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังสอ
  งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ.2555

  บริษัทฯ พบผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554
 • เยาวชนอบรมโครงการอ่านเขียน เล่าขาน ตำนานลาดกระบัง

  เนื่องจากห้องสมุดเเพื่อการเรียนรู้สาดกระบัง ได้จัด โครงการอ่านเขียน เล่าขานตำนานลาดกระบ
  CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2

  บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการ CSR Farmhouse Cooking on Tour
  งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12

  สภากาชาดไทย มีการจัดงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12
  การแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย.

  บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุขในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคี อย. และได้จัดบูธมอ
 • Dinner Talk การกุศุล“พลิกฟื้นชีวิต ด้วยจิตกุศล

  ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทในโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
  งานแถลงข่าวและสัมมนาครู โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่6

  เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2555 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2555 และได้ออกบูธเพื่อแจกผลิตพันธ์เดลี่แซนด์วิช 700
  โครงการทำบุญ บริจาค และทำทานประจำปี 2555

  บริษัทฯ บริจาคเงินให้โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เพื่อซื้ออาหาร ให้เด็กกำพร้า
 • พิธีทำบุญบริจาคเนื่องในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี

  บริษัทฯ ร่วมทำบุญบริจาค ประจำปี 2555 ครบรอบ 30 ปี ในเขตกรุงเทพ ฯ
  Charity Bowling for RMHC Thailand

  บริษัทฯ ร่วมบริจากเงิน จำนวน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ RMH และร่วมกิจกรรมแข่งขันโบวลิ่ง
  Charity Bowling for RMHC Thailand

  บริษัทฯ ร่วมบริจากเงิน จำนวน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ RMH และร่วมกิจกรรมแข่งขันโบวลิ่ง
  The Power of Love Concert: In Memory of Dr.Thiam Chokwatana

  บริษัทฯ มอบผลิตพันธ์ เดลี่โฮลวีต 2,000 ชิ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่
 • พิธีฉลองปล่อยรถคันที่ 1,000 ของฟาร์มเฮ้าส์

  บริษัทฯ ได้จัดพิธีตัดริบบิ้นฉลองปล่อยรถคันที่ 1000 ของฟาร์มเฮ้าส์
  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

  บริษัทฯ ได้รับโล่จาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  งานแถลงข่าวการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

  บริษัทได้ร่วมสนับสนุนงานแถลงข่าวการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
  ประกวดสูตรแซนด์วิช จานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 12

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัด “ประกวดสูตรแซนด์วิช ครั้งที่ 12”
 • สหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 17

  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ได้เข้าร่วมงานสหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 17
  บริษัท ฯ ได้รับรางวัล ISO/IEC 17025 (ระดับทอง )ประจำปี 2556

  บริษัท ฯ ได้รับรางวัล ISO/IEC 17025 (ระดับทอง )ประจำปี 2556
  Dot Me Charity สี่ขาหมาๆแมวๆ

  ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ งาน Dot Me Charity สี่ขาหมาๆแมวๆ
  การแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน การแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระพุฒา

  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระพุฒา
  ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
  งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานเดินการกุศล
  Enfant Happy Health Day

  กิจกรรมเพื่อแม่และลูกน้อยวัยแรกเกิด – 3ปี โดยEnfantร่วมกับ Chula Kids Club
 • BOI แฟร์

  บริษัทฯ ออกบูธแนะนำและขายผลิตภัณฑ์ภายในงาน จำนวนบูธทั้งหมด 8 บูธ
  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรม “ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557 ” ( World Blood Donor Day 2014 )

  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกิจกรรม
  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 สภากาชาดไทย

  บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อใช้เลี้ยงรับรอง ผู้มาร่วมงาน
  อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2554

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้
  อวอร์ด ปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แถลงข่าว School Tour 2014

  แถลงข่าว โครงการ
  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย บริษัทฯ ได้ออกบูธเพื่อแจกขนมปังสอดไส้ 50 กรัม
  ร่วมทำบุญบริจาค ประจำปี 2556 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

  ร่วมทำบุญบริจาค ประจำปี 2556 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
  ฉลองครบรอบ 10 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556

  บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ และมอบผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิช, โดนัทเค้ก, และขนมปังทาหน้า จำนวน 1,000
 • Farmhouse School Tour 14th

  school tour เพื่อให้ความรู้เรื่องการอ่านฉลากอาหาร ( GDA )
  ทำบุญประจำปี 2556 (กทม)

  บริษัทฯ ร่วมทำบุญ
  ร่วมทำบุญ บริจาค ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

  ร่วมทำบุญ บริจาค ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
  งานวันเด็กที่สำนักนายกรัฐมนตรี

  วันที่ 14 มกราคม ทาง บริษัทฯ ได้ออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมเล่นเกมกับเด็กๆ และแจกของรางวัล
 • กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ

  บริษัท ฯ ร่วมกับ บริษัท โฟกัส ฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุน ผลิตภัณฑ์สอดไส้ 50
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

  บริษัท ฯ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย มอบผลิตภัณฑ์สอดไส้ 50 กรัมจำนวนกว่า 4,000
  กิจกรรมงานวันเด็ก 2014

  บริษัท ร่วม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ กองทัพอากาศดอนเมือง
  สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ งานสหกรุ๊ปแฟร์ 2014 ครั้งที่ 18