กิจกรรมพิเศษ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

  บริษัทฯ ทูลเกล้าถวายเดลี่แซนด์บริษัทฯ ทูลเกล้าถวายเดลี่แซนด์วิชคละรสชาติ จำนวน 5,000 ชิ้น
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ ของความรู้สึกดีที่
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
 • 30 ปี คู่ไทยปันน้ำใจให้สังคม

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ฟาร์มเฮ้าส์ที่เป็นกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ
  งานเดิน-วิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสงขลา

  บริษัท ฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ อย ร่วมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในเขตจังหวัดภาคใต้
 • เดิน วิ่งการกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้

  บริษัทฯ ได้สนับสนุนด้วยการออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ 50 กรัม 1000 ชิ้น
  งานคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบสมเด็จพระพุฒาจารย์

  บริษัทฯได้ร่วม งานคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกียว อุปเสโณ)
 • 84 Congratulations Long Live The King Morning Concert

  บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์เดลี่แซนด์วิช 4,000 ชิ้น ให้104โรงเรียนและแขกต่างๆ ที่มาร่วมงาน