แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร : +66 (0)2209 3090

  ฟอร์มแสดงความคิดเห็น
  ท่านสามารถสอบถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกๆ คำแนะนำจากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail ,จดหมาย หรือ โทรศัพท์
  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

  สำนักงาน
  121/84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29, ถ.รัชดาภิเษก, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400
 • โทร : +66 (0)2209 3000
 • โทรสาร : +66 (0)2209 3091-2
โรงงานลาดกระบัง :
 • 91 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, ถ.ฉลองกรุง, แขวงลำปลาทิว, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520.
 • โทร : +66 (0)2326 0722-4
 • โทรสาร : +66 (0)2326 0725
โรงงานบางชัน :
  เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87, นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, ถ.เสรีไทย, แขวงมีนบุรี, เขตมีนบุรี, กรุงเทพฯ 10510.
 • โทร :+66 (0)2548 1200
 • โทรสาร : +66 (0)2540 4504