• ท่านสามารถเลือกวิธีการสมัครตามที่ท่านสะดวก
 • จากวิธีการต่อไปนี้
 • หลักฐานการสมัคร :
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  • สมัครด้วยตนเอง :
  • กรอกใบสมัครที่สำนักงานของบริษัทฯ
  • สมัครทางจดหมาย :
 • สำนักงานใหญ่ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
  บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ 121/84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29,
  ถ.รัชดาภิเษก, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400
 • โรงงานผลิต (ลาดกระบัง)
  • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ 91 หมู่ 4 นิคมฯ ลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
 • โรงงานผลิต (บางชัน) สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
  • บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ 1 นิคมฯ บางชัน ซ.เสรีไทย 87 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 • วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
  • สมัครทาง E-mail :
 • สำนักงานใหญ่ ส่งมาที่ :
  • recruitment.off@pbplc.co.th
 • โรงงานผลิต (ลาดกระบัง) ส่งมาที่ :
  • recruitment.lkb@pbplc.co.th
 • โรงงานผลิต (บางชัน) ส่งมาที่ :
  • recruitment.bc@pbplc.co.th
 • ระบุหัวข้อว่า "สมัครงาน" .
  • สมัครงานโดยผ่าน Super Resume. :