• เจ้าหน้าที่รายเดือน 5 อัตรา

  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  - วุฒิ ปวส.ด้านบริหาร / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  - ใช้ Computer Ms.office ได้เป็นอย่างดี

  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต) จำนวน 1 อัตรา

  - เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 27 ปี
  - จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนฯอาหาร, วิศวกรรมอาหาร
  - ประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตเบเกอรี่ หรือการผลิตอาหาร 1-3 ปี
  - มีภาวะความเป็นผู้นำ
  - ใช้ Computer MS.office ได้เป็นอย่างดี
  - มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP เป็นอย่างดี

 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (QMR) 1 อัตรา

  - เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี 

  - วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ 
  - ใช้ Computer MS.office ได้เป็นอย่างดี 
  - มีประสบการณ์ด้านการ Audit (IQA, GMP, HACCP, Supplier) 3 ปี ขึ้นไป
   
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 2 ตำแหน่ง

  - อายุ 22 - 27 ปี (เพศชาย 1 อัตรา,เพศหญิง 1 อัตรา)

  - จบการศึกษา  ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,เคมี
  - ใช้ Computer MS.office ได้เป็นอย่างดี
  - มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
   

   

 • ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง 10 อัตรา

  -เพศชาย อายุ 20 - 27 ปี
  -การศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง, อิเลคทรอนิกส์, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต
   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  -มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นกะได้
  -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  -ใช้ Program Auto CAD, Solid works ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  วิศวกร 3 อัตรา

  -เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
  -การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมเครื่องมือวัด และระบบควบคุม
  -บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ และภาวะความเป็นผู้นำ
  -ใช้ Computer MS.office, Auto CAD, Solid works ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 2 อัตรา

  -เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 27 ปี
  -จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนฯอาหาร, วิศวกรรมอาหาร
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ใช้ Computer MS.office ได้เป็นอย่างดี
  -มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP