ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา 320 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา น้ำหนัก 320 กรัม บรรจุ 6 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย