ขนมปังสำหรับฮอตดอก 270 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับฮอตดอก น้ำหนัก 270 กรัม บรรจุ 5 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย