ขนมปังสำหรับฮอตดอกผ่าหน้า 270 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับฮอตดอกผ่าหน้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย น้ำหนัก 270 กรัม บรรจุ 5 ชิ้น