บัดดี้แซนด์วิชไส้ปูอัดมายองเนสและไส้หมูหยองมายองเนส 100 กรัม
ขนมปังพร้อมทาน

บัดดี้แซนด์วิชไส้ปูอัดมายองเนสและไส้หมูหยองมายองเนส 100 กรัม ขนมปังเนื้อนุ่ม ขนมปัง2ชิ้น2ไส้ในห่อเดียว