TH EN
     
    Farmhouse Cooking Club ครั้งที่ 7
    4.10.2012
    Share :

    บริษัท ฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนราชินีบน พบปะผู้บริหาร เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ให้ความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารครบ หมวดหมู่ ผ่านการอบรมจากนักโภชนาการ รวมถึงอบรมการประกอบอาหารเมนูง่าย ๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์