TH EN
     
    Farmhouse Cooking Club ครั้งที่ 6
    21.9.2012
    Share :

    บริษัท ฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์ จากโรงเรียนจิตลดา เรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารครบ หมวดหมู่ ผ่านการอบรมจากนักโภชนาการ รวมถึงอบรมการประกอบอาหารเมนูง่าย ๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์