TH EN
งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560
24.7.2017
Share :

งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ เข้าร่วมสนับสนุนพิธีเปิดงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้สโลแกน “What can you do? Give blood. Give now. Give often.” ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้ เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติจากเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างกระแสการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีฝ่ายสภากาชาดไทยกล่าวเปิดงาน และนายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ประธานในพิธีฝ่ายสาธารณสุข

ร่วมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย, นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน อาทิ Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย, Mr. Marwan Jilaniหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวสารเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 มีศิลปินดารา ทุกค่าย เข้าร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


โดยทางฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ จำนวน 2 รสชาติ จำนวนรวมกว่า 500 ชิ้น