TH EN
ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมจัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
6.11.2017
Share :

 

 

 

 เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9“ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวันที่ 2 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา  และวันที่ 3 กันยายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (สอบพร้อมกันทั่วประเทศ)

      ครั้งนี้ ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมฮกไกโด จำนวน 5,600 ชิ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม