TH EN
ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับโรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย์
8.10.2018
Share :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 คุณพลากร บุญไทยในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ จำนวน 400 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับโรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์