TH EN
ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมอวยพรปีใหม่ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
9.1.2019
Share :

 

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตรา ฟาร์มเฮ้าส์ ได้เข้าร่วมงานอวยพรเเก่ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพุทธรักษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยทางคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมร่วมถ่ายรูป พร้อมแสดงความยินดี