TH EN
ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562
22.1.2019
Share :

ประมวลภาพบรรยากาศ งานวันเด็กประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน โดยแบ่งเป็น
           - สำนักงานใหญ่ สนับสนุนทั้งสิ้น 113 แห่ง 31,790 ชื้น
           - โรงงาน สนับสนุนทั้งสิ้น 111 แห่ง 21,725 ชิ้น