TH EN
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
28.8.2019
Share :

เมื่อวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการประสบผลสำเร็จและได้รับผลตอบรับจากเยาวชนเป็นอย่างดี

ครั้งนี้ ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ขนมปังเดลี่แซนด์วิชให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก