TH EN
ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
14.1.2020
Share :

ประมวลภาพบรรยากาศ งานวันเด็กประจำปี 2563
ฟาร์มเฮ้าส์ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งสิ้น 158 แห่ง 37,980 ชื้น