TH EN
การเเข่งขันทางวิชาการ ประจำปี2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
27.1.2020
Share :

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการเเข่งขันทางวิชาการ ประจำปี2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ครั้งนี้ได้ร่วมสนุนสนุนเค้กกล้วยหอม 3 รสชาติ จำนวน 300 ชิ้น เเละถุงผ้าฟาร์มเฮ้าส์จำนวน 300 ใบ เเก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม