President Bakery Public Company Limited
 • รองหัวหน้าแผนกฝ่ายบัญชีบริหาร(GL) 1 ตำแหน่ง

  Head Office ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง

  Head Office ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ผู้จัดการส่วนการผลิต 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • Programmer

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วิศวกรโยธา

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วิศวกรไฟฟ้า

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วิศวกรเครื่องกล

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายวิศวกรรม 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่สโตร์ฝ่ายวิศวกรรม 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานยานยนต์ 4 อัตรา

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่บัญชีขาย 1 ตำแหน่ง

  Factory Bangchan ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร(GL) 1 ตำแหน่ง

  Head Office ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

  Head Office ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

HR 02-209-3000 ต่อ 3202-3208
© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited