TH EN
ร่วมงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด มหาชน
Share :
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
สำนักงาน ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2561
รายละเอียด

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษีขายเชื่อ

- จัดทำใบวางบิล / เก็บเงินลูกค้า

- ตัดรับชำระ

- สรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน

- ติดตามหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ, ยืนยันยอดลูกหนี้

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้ หรือมีความรู้ด้าน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

- มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


HR 02-209-3000 ต่อ 3202-3208