President Bakery Public Company Limited
 • ผู้จัดการส่วนการผลิต 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายวิศวกรรม 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่สโตร์ฝ่ายวิศวกรรม 2 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง

  Factory Lardkrabang ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

HR 02-209-3000 ต่อ 3202-3208
© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited