Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์HUA HIN CYCLING 2019

Date : 05.08.2019

ผ่านไปเเล้วกับงาน "HUA HIN CYCLING 2019" เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักปั่นจักรยานกว่าพันคน ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เเก่นักปั่นภายในงานด้วย


HUA HIN CYCLING 2019

Date : 05.08.2019

ผ่านไปเเล้วกับงาน "HUA HIN CYCLING 2019" เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักปั่นจักรยานกว่าพันคน ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เเก่นักปั่นภายในงานด้วย

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited