Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

Date : 08.02.2021

 

ประมวลภาพบรรยากาศ งานวันเด็กประจำปี 2563 ฟาร์มเฮ้าส์ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งสิ้น 158 แห่ง 37,980 ชื้น

 


ฟาร์มเฮ้าส์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

Date : 08.02.2021

 

ประมวลภาพบรรยากาศ งานวันเด็กประจำปี 2563 ฟาร์มเฮ้าส์ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ โรงเรียน หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด และชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งสิ้น 158 แห่ง 37,980 ชื้น

 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited