Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง"

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ขนมปัง 800 ชิ้น ให้เเก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงาน เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง" ด้วยระยะการวิ่ง 4 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปจัดหาผ้าห่มให้กับเด็กในภาคเหนือ เพื่อต้านภัยหนาว

 


เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง"

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ขนมปัง 800 ชิ้น ให้เเก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงาน เดินวิ่งเพื่อการกุศล "TNI ร่วมใจต้านภัยหนาวก้าวนี้เพื่อน้อง" ด้วยระยะการวิ่ง 4 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปจัดหาผ้าห่มให้กับเด็กในภาคเหนือ เพื่อต้านภัยหนาว

 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited