Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19

Date : 20.07.2021

          ฟาร์มเฮ้าส์ขอร่วมเป็นกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยแบ่งปันความสุข และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคนงาน 7 เเคมป์ เกือบกว่า 900 ชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ซึ่งมีรายชื่อเเคมป์ ได้เเก่ เเคมป์คนงานรามคำเเหง, เเคมป์คนงานนางนา, เเคมป์คนงานเวิลด์เเอนคอนทรัล สุขุมวิท3, เเคมป์คนงานอรุรอมรินทร์ 36, เเคมป์คนงานแกรนเพอร์เฟค, JWS สุขุมวิท 13, เเคมป์คนงานพระราม 9 


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19

Date : 20.07.2021

          ฟาร์มเฮ้าส์ขอร่วมเป็นกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยแบ่งปันความสุข และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคนงาน 7 เเคมป์ เกือบกว่า 900 ชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
ซึ่งมีรายชื่อเเคมป์ ได้เเก่ เเคมป์คนงานรามคำเเหง, เเคมป์คนงานนางนา, เเคมป์คนงานเวิลด์เเอนคอนทรัล สุขุมวิท3, เเคมป์คนงานอรุรอมรินทร์ 36, เเคมป์คนงานแกรนเพอร์เฟค, JWS สุขุมวิท 13, เเคมป์คนงานพระราม 9 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited