Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19

Date : 30.08.2021

ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ชนิดแผ่น เพื่อนำไปทำ แซนด์วิชพร้อมทาน ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยวัดสะพาน (คลองเตย) และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 500 คน    ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 


ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19

Date : 30.08.2021

ฟาร์มเฮ้าส์ สนับสนุนโครงการ Cook 4All มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ชนิดแผ่น เพื่อนำไปทำ แซนด์วิชพร้อมทาน ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยวัดสะพาน (คลองเตย) และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 500 คน    ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited