Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021

Date : 04.10.2021

คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021” แบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีผลสำรวจจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ได้รับรางวัลในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด สดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากกว่า 39 ปี โดยครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลจะอยู่บนโลก Virtual ในสถานการณ์ New Normal


ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021

Date : 04.10.2021

คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021” แบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีผลสำรวจจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ได้รับรางวัลในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด สดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากกว่า 39 ปี โดยครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลจะอยู่บนโลก Virtual ในสถานการณ์ New Normal

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited