Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ ชุมชนบ่อนไก่

Date : 13.07.2022

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 "ฟาร์มเฮ้าส์" ช่วยผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้นำขนมปัง 2,000 ชิ้น มอบให้แก่ชาวบ้านที่บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน โดยมีนายอิศเรศ สิทธวีร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ และมีนางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมช่วยผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ ชุมชนบ่อนไก่

Date : 13.07.2022

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 "ฟาร์มเฮ้าส์" ช่วยผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้นำขนมปัง 2,000 ชิ้น มอบให้แก่ชาวบ้านที่บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน โดยมีนายอิศเรศ สิทธวีร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ และมีนางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited