Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์Farmhouse Cosplay Contest 2022

Date : 13.07.2022

ฟาร์มเฮ้าส์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมทุกท่านที่มาสร้างสีสันให้งานประกวด Farmhouse Cosplay Contest 2022 เมื่อวันอาทิย์ที่ 3 กรกฎาคม ณ Hall 100 เวทีกลาง ไบเทคบางนา

พร้อมเก็บตกบรรยากาศการประกวดมาให้ชมกันอีกครั้ง

 

  • งานนี้คณะกรรมการตัดสิน Farmhouse Cosplay Contest 2022 มาจากหลากหลายวงการ นำโดย นางแบบสาว ติช่า- กันติชา ชุมมะ นักร้องสายฮา เอนเตอร์เทนเนอร์ตัวแม่ เป็กกี้ ศรีธัญญา กูรูคอสเพลย์ คม กุญชร ณ อยุธยา และคอสเพลย์เยอร์มืออาชีพ เทมส์-สรณ ขุนพลพิทักษ์
  • ภายในงานยังจัดมินิคอนเสิร์ตจากไอดอลสาววง THE GLASS GIRL GROUP และ Yes Indeed Band วงดนตรีเจเนอเรชั่นใหม่

Farmhouse Cosplay Contest 2022

Date : 13.07.2022

ฟาร์มเฮ้าส์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมทุกท่านที่มาสร้างสีสันให้งานประกวด Farmhouse Cosplay Contest 2022 เมื่อวันอาทิย์ที่ 3 กรกฎาคม ณ Hall 100 เวทีกลาง ไบเทคบางนา

พร้อมเก็บตกบรรยากาศการประกวดมาให้ชมกันอีกครั้ง

 

  • งานนี้คณะกรรมการตัดสิน Farmhouse Cosplay Contest 2022 มาจากหลากหลายวงการ นำโดย นางแบบสาว ติช่า- กันติชา ชุมมะ นักร้องสายฮา เอนเตอร์เทนเนอร์ตัวแม่ เป็กกี้ ศรีธัญญา กูรูคอสเพลย์ คม กุญชร ณ อยุธยา และคอสเพลย์เยอร์มืออาชีพ เทมส์-สรณ ขุนพลพิทักษ์
  • ภายในงานยังจัดมินิคอนเสิร์ตจากไอดอลสาววง THE GLASS GIRL GROUP และ Yes Indeed Band วงดนตรีเจเนอเรชั่นใหม่
© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited