Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนุนงานวงดุริยางค์กระชับมิตร กทม.-โคราช

Date : 02.08.2022

#ฟาร์มเฮ้าส์เชียร์ทุกทีม ร่วมสนับสนุนงาน "วงดุริยางค์กระชับมิตร กทม.-โคราช" โดยร่วมแจกขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟรี 4,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

 

#schoolBandBattleBangkokVSkorat

#ราชสีมาวิทยาลัย #สุรนารีวิทยา #วัดสุทธิวราราม #วชิรธรรมสาธิต


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนุนงานวงดุริยางค์กระชับมิตร กทม.-โคราช

Date : 02.08.2022

#ฟาร์มเฮ้าส์เชียร์ทุกทีม ร่วมสนับสนุนงาน "วงดุริยางค์กระชับมิตร กทม.-โคราช" โดยร่วมแจกขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟรี 4,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

 

#schoolBandBattleBangkokVSkorat

#ราชสีมาวิทยาลัย #สุรนารีวิทยา #วัดสุทธิวราราม #วชิรธรรมสาธิต

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited