Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์งานวิ่ง ONE PIECE FILM RED RUN

Date : 02.08.2022

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เทศกาลฉลองการกลับมาของโจรสลัด ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง ONE PIECE FILM RED RUN โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเซนด์วิชทูโทนให้กับนักวิ่งภายในงาน ณ ลานเมกาบางนา


งานวิ่ง ONE PIECE FILM RED RUN

Date : 02.08.2022

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เทศกาลฉลองการกลับมาของโจรสลัด ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง ONE PIECE FILM RED RUN โดยมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเซนด์วิชทูโทนให้กับนักวิ่งภายในงาน ณ ลานเมกาบางนา

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited