Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์รับรางวัล อย. QUALITY AWARD 2018 4 ปีซ้อน

Date : 18.01.2018

ปีที่ 4 ของฟาร์มเฮ้าส์กับรางวัล อย. QUALITY AWARD 2018 “คุณภาพ สู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมอบรางวัลนี้ให้กับองค์กรที่รักษาคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม


ฟาร์มเฮ้าส์รับรางวัล อย. QUALITY AWARD 2018 4 ปีซ้อน

Date : 18.01.2018

ปีที่ 4 ของฟาร์มเฮ้าส์กับรางวัล อย. QUALITY AWARD 2018 “คุณภาพ สู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมอบรางวัลนี้ให้กับองค์กรที่รักษาคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited