Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์47th The Sun Games 2020

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเจ้าภาพการเเข่งขันในครั้งนี้เป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนขนมปังเดลี่เเซนด์วิชให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานตลอด 5 วัน การเเข่งขัน

 


47th The Sun Games 2020

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเจ้าภาพการเเข่งขันในครั้งนี้เป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนขนมปังเดลี่เเซนด์วิชให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานตลอด 5 วัน การเเข่งขัน

 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited