Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์BTS SkyTrain Rally 2020

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับกิจกรรม BTS SkyTrain Rally 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ใกล้บ้าน โดยการแข่งขันจะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ใกล้บ้านคุณ จากนั้นทำกิจกรรมและเช็คอินให้ครบ 20 สถานี โดยสถานีสุดท้ายของกิจกรรมคือ สถานีหมอชิต ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดและใช้เวลาในการแข่งขันน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรายากิ ฟาร์มเฮ้าส์  ให้เเก่ผู้เข้าร่วมเเข่งขันเเรลลี่บนรถไฟฟ้า BTS ด้วย


BTS SkyTrain Rally 2020

Date : 08.02.2021

 

ผ่านไปเเล้วกับกิจกรรม BTS SkyTrain Rally 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ใกล้บ้าน โดยการแข่งขันจะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ใกล้บ้านคุณ จากนั้นทำกิจกรรมและเช็คอินให้ครบ 20 สถานี โดยสถานีสุดท้ายของกิจกรรมคือ สถานีหมอชิต ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดและใช้เวลาในการแข่งขันน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรายากิ ฟาร์มเฮ้าส์  ให้เเก่ผู้เข้าร่วมเเข่งขันเเรลลี่บนรถไฟฟ้า BTS ด้วย

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited