Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์โครงการเเจกถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนตำบลชัยมงคล

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเเจกถุงยังชีพ โดยร่วมสนับสนุนขนมปังทาหน้าคละรสชาติ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้เเก่ประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการ์ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 


โครงการเเจกถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนตำบลชัยมงคล

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเเจกถุงยังชีพ โดยร่วมสนับสนุนขนมปังทาหน้าคละรสชาติ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้เเก่ประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการ์ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited