Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020

Date : 08.02.2021

 

นายพัน ใจบุญ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020” แบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีผลสำรวจจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ได้รับรางวัลในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด สดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากว่า 38 ปี ณ ห้อง Grand Ballroom Floor3 โรงแรม ดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ 

 

 


ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020

Date : 08.02.2021

 

นายพัน ใจบุญ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020” แบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีผลสำรวจจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ได้รับรางวัลในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาด สดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากว่า 38 ปี ณ ห้อง Grand Ballroom Floor3 โรงแรม ดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ 

 

 

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited