TH EN
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก
ปิด
ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย น้ำหนัก 320 กรัม บรรจุ 6 ชิ้น

Share :
ปิด
ขนมปังสำหรับฮอตดอก
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย น้ำหนัก 270 กรัม บรรจุ 5 ชิ้น

Share :