TH EN
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก
ปิด
ขนมปังสำหรับฮอตดอกผ่าหน้า 270 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับฮอตดอกผ่าหน้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย น้ำหนัก 270 กรัม บรรจุ 5 ชิ้น

Share :
ปิด
ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา 320 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์โรยงา น้ำหนัก 320 กรัม บรรจุ 6 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย

Share :
ปิด
ขนมปังสำหรับฮอตดอก 270 กรัม
ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และฮอตดอก

ขนมปังสำหรับฮอตดอก น้ำหนัก 270 กรัม บรรจุ 5 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย 

Share :