TH EN
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด
ปิด
เกล็ดขนมปังกรอบพิเศษ 1,000 กรัม
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

เกล็ดขนมปังกรอบพิเศษ  ผลิตจากขนมปัง ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร ได้ดี เหมาะกับอาหารที่สุกง่าย เช่น กุ้ง, ปลา, เนื้อ และผักต่างๆ ให้สี อาหารเหลืองทองน่ารับประทาน กรอบนาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน

Share :
ปิด
เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ 200 กรัม
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ  ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร ได้ดี กรอบนุ่ม เบา เหมาะกับอาหารประเภทเทมปุระ หรือ อาหารที่สุกยาก เช่น น่องไก่, เนื้อหมู, เนื้อไก่, หรือเนื้อต่างๆ ให้สีอาหารเหลืองทองน่ารับประทาน กรอบนาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน

Share :
ปิด
เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ 1,000 กรัม
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ  ผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร ได้ดี กรอบนุ่ม เบา เหมาะกับอาหารประเภทเทมปุระ หรือ อาหารที่สุกยาก เช่น น่องไก่, เนื้อหมู, เนื้อไก่, หรือเนื้อต่างๆ ให้สีอาหารเหลืองทองน่ารับประทาน กรอบนาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน

Share :
ปิด
เกล็ดขนมปังธรรมดา 200 กรัม
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

เกล็ดขนมปังผลิตจากขนมปัง ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร ได้ดี เหมาะกับอาหารที่สุกง่าย เช่น กุ้ง, ปลา, เนื้อ และผักต่างๆ ให้สี อาหารเหลืองทองน่ารับประทาน กรอบนาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน

Share :
ปิด
เกล็ดขนมปังธรรมดา 1,000 กรัม
ผลิตภัณฑ์ชุบทอด

เกล็ดขนมปังผลิตจากขนมปัง ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ป่นละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหาร ได้ดี เหมาะกับอาหารที่สุกง่าย เช่น กุ้ง, ปลา, เนื้อ และผักต่างๆ ให้สี อาหารเหลืองทองน่ารับประทาน กรอบนาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน

Share :