TH EN
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร
ปิด
ขนมปังโฮลวีตไม่สไลด์ 500 กรัม
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

ขนมปังโฮลวีตไม่สไลด์ 500 กรัม

Share :
ปิด
ขนมปังเบอร์เกอร์
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

มีทั้งหมด 3 ขนาด

- 3.5 นิ้ว  45 กรัม

- 4 นิ้ว  53 กรัม

- 5 นิ้ว  86 กรัม 

Share :
ปิด
ขนมปังเบอร์เกอร์โรยงา
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

มีทั้งหมด 3 ขนาด

- 3.5 นิ้ว  45 กรัม

- 4 นิ้ว  54 กรัม

- 5 นิ้ว  87.5 กรัม

Share :
ปิด
บิ๊กแมคบัน
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

73 กรัม

Share :
ปิด
ขนมปังเบอร์เกอร์โรยงาขาวและงาดำ
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

ขนาด 4 นิ้ว 57 กรัม

Share :
ปิด
ขนมปังเบอร์เกอร์ผ่าหน้าโรยผงข้าวโพด
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

51 กรัม

Share :
ปิด
ขนมปังฮอตดอก
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

มีทั้งหมด 2 ขนาด

- 4.5 นิ้ว  35 กรัม

- 6 นิ้ว  54 กรัม

Share :
ปิด
ขนมปังฮอตดอกโรยงา
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

มีทั้งหมด 2 ขนาด

- 4.5 นิ้ว 35 กรัม

- 6 นิ้ว 54 กรัม

Share :
ปิด
บราวน์บัน
ผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร

ขนาด 4 นิ้ว 53 กรัม

Share :