บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง

วิธีสมัครงาน
ลักษณะงาน : -
โรงงานบางชัน ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สมัครงานนี้

ลักษณะงาน :
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตามแผน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการผลิต
 • ปรับปรุง ดัดแปลง เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • รับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • เขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
 • เขียนโปรแกรม PLC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่จำเป็นต้องหยุดเสาร์-อาทิตย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
ประเภทของงาน : งานประจำ เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • การฝึกอบรม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิกู้ซื้อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลติดต่อ :
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา-ว่าจ้างฯ
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  ใกล้ MRT(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
 • Website: http://www.farmhouse.co.th
 • โทร. สนญ : 02-209-3000 ต่อ 3202 - 3208
 • อีเมล recruitment.off@pbplc.co.th
* กรุณาแนบรูปถ่ายมาพร้อม resume เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)