บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สโตร์ฝ่ายวิศวกรรม 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน
ลักษณะงาน : -
โรงงานลาดกระบัง ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สมัครงานนี้

ลักษณะงาน :
 • เบิก-จ่ายอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร

 • ตรวจรับสินค้า, ตรวจนับอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ใช้ MS-Office ได้ดี
 • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
ประเภทของงาน : งานประจำ เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • บัญชีเงินฝากกับบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • การฝึกอบรม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิกู้ซื้อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลติดต่อ :
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา-ว่าจ้างฯ
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  ใกล้ MRT(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
 • Website: http://www.farmhouse.co.th
 • โทร. สนญ : 02-209-3000 ต่อ 3202 - 3208
 • อีเมล recruitment.off@pbplc.co.th
* กรุณาแนบรูปถ่ายมาพร้อม resume เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)