บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต1

วิธีสมัครงาน
ลักษณะงาน : -
โรงงานลาดกระบัง ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สมัครงานนี้

ลักษณะงาน :
 • ติดตั้ง/ตรวจวัด/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน
 • ปรับตั่งหล่อลื่นอุปกรณ์เครื่องจักร
 • งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 20 - 28 ปี
 • วุฒิปวส. สาขา ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid works ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
ประเภทของงาน : งานประจำ เงินเดือน(บาท) : ตามโครรงสร้าง สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • บัญชีเงินฝากกับบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • การฝึกอบรม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิกู้ซื้อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลติดต่อ :
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา-ว่าจ้างฯ
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  ใกล้ MRT(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
 • Website: http://www.farmhouse.co.th
 • โทร. สนญ : 02-209-3000 ต่อ 3202 - 3208
 • อีเมล recruitment.off@pbplc.co.th
* กรุณาแนบรูปถ่ายมาพร้อม resume เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)