เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัรฑ์เบเกอรี่ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการจัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น ,ขนมปังสำหรับเบอเกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก, ขนมปังพร้อมทาน,เค้กพร้อมทาน และ เบเกอรี่อื่นๆ
img-business-wholesale
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)